Ko smo mi?

Mi ne pokrećemo promene. Mi stvaramo nova rešenja!

Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting nastala je 2013. godine radi kreiranja zajednice preduzimljivih ljudi koja se bave rešavanjem najvažnijih izazova sa kojima se suočavaju mladi u našem društvu.

Danas je Connecting jedna od retkih organizacija sa teritorije Južnog Banata koja poseduje sertifikat akreditovane organizacije za primenu i unapređenje standarda kvaliteta omladinskog rada.

Opšti cilj Connecting-a je da edukuje decu i mlade o društvenom preduzetništvu i kroz programe karijernog vođenja i savetovanja ih podstakne da postanu odgovorni građani i građanke našeg društva. 

Connecting deluje na nacionalnom i regionalnom nivou i jedina je organizacija u Južnom Banatu koja je fokusirana na programe u oblasti karijernog vođenje i savetovanje mladih i društvenog preduzetništva.

Edukativni programi karijernog vođenja i savetovanja i društvenog preduzetništva realizuju se kroz programe neformalnog obrazovanja i u partnerstvu sa osnovnim i srednjim školama i predstavljaju deo vannastavnih aktivnosti. Na raspolaganju su svim učenicima uzrasta:

  • Srednjoškolci (15-19 godina)
  • Učenici osnovnih škola (13-14 godina)

Eduaktivne programe vode sertfikovani omladinski lideri i radnici koji deci i mladima pružaju odgovarajuća znanja i veštine kako bi bili u stanju da samostalno i promišljeno donose odluke o pokretanju sopstvenog posla, nastavku karijere ili školovanja.

Zahvaljujući podršci naših partnera sve više škola se interesuje za obrazovanje o društvenom preduzetništvu i karijernom vođenju i savetovanju, dok je broj dece i broj mladih koji su uključeni u edukativne programe Connecting-a sve veći, a do danas je više od 2000 dece i mladih učestvovalo u našim obrazovnim programima.

Za kraj želimo da istaknemo da su edukativni programi Connecting-a fokusirani na razvoj veština za 21. vek kod dece i mladih.  Veštine 21. veka (životne veštine, veštine pismenosti i znanja) predstavljaju set sposobnosti koje deca i mladi treba da razviju radi postizanja uspeha u doba ekonomije znanja.

Strateški plan za period 2017. – 2019. možete preuzeti ovde