Organizuj lokalnu projekciju filma “Obrazovanje za 4.0 revoluciju”

Info paket

Šta je Obrazovanje za 4.0 revoluciju?

Odgovornosti organizatora

Pravila

Tip događaja

Apliciraj za licencu

Ugovor za licencu

Vodič za organizaciju događaja

Vodič korak po korak

Organizovanje filmske projekcije “Obrazovanje za 4.0 revoluciju” tvom gradu daruje jedno divno filmko veče, uz dobru klopu, zanimljivu diskusiju o budućnosti i povezivanje sa inspirativnim ljudima koji ne čekaju promene već sami iniciraju kreiranje novih rešenja!