Kad porastem biću... priručnik za edukatore

Pored filma „Obrazovanje za 4.0 revoluciju“, filmkog karavana i brojnih Edu izazova, naš doprinos unapređenju formalnog obrazovnog sistema ogleda se i u deljenju iskustva. Verujemo da će Kad porastem biću... priručnik za edukatore poslužiti kao inspiracija mnogim nastavnicima u Srbiji, jer na izuzetno praktičan način obrađuje temu projektne nastave.


U priručniku možete naći dva tipa sadržaja: Teorijski deo - objašnjava šta je učenje zasnovano na projektima i Praktični deo - pokazuje kako dizajnirati i voditi projekat za učenike koji počinje sa inspirativnim predavanjem, potom izazovnim pitanjem i problemom koji treba rešiti timskim radom.


 
BESPLATNO PREUZMI

Pošalji link za preuzimanje na: