Youth4Air

O projektu "Youth4Air"

Projekat “Youth4Air” koji će trajati do maja meseca 2023. godine, podrazumeva kreiranje jedinstvene platforme za aktivno uključivanje mladih u procese donošenja odluka širom Srbije. Projekat realizuje organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting”  u partnerstvu sa Unicefom u Srbiji uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Suština projekta “Youth4Air” ogleda se u promociji i negovanju ekološki odgovornog ponašanja, inspirisanju zelenih volonterskih akcija i sistemskom uređenju participacije mladih u procesima donošenja odluka, kroz pažljivo osmišljene aktivnosti:

  • Priprema i uspostavljanje „Mreže Youth4Air“ 
  • Kamp za Youth4Air vršnjaške edukatore
  • Razvoj Deklaracije o čistom vazduhu u Srbiji
  • Jednodnevna konferencija Youth4Air 1.0
  • Kamp  za Youth4Air vršnjačke edukatore
  • Youth4Air događaji i volonterske kampanje
  • Jednodnevna konferencija Youth4Air 2.0

Primenjujući pristup zasnovan na pravima kroz sadržaj i rezultate projekta biće kreirana nova platforma kako bi se mladi širom Srbije čuli i prepoznali, i to ne kao pasivni i neuki deo društva, već kao budući lideri, aktivni i odgovorni građani koji imaju pravo i obavezu da utiču na stvari koje ih se tiču direktno i indirektno. Projekat Youth4Air donosi novi prilagođeni UNICEF pristup u podsticanju osnaživanja mladih mladih kroz inter sektorski pristup uključivanjem svih zainteresovanih strana, posebno 1.500 mladih osoba širom Srbije, 40 Youth4Air budućih klimatskih ambasadora, 30 lokalnih organizacija i neformalnih grupa i mnogih drugih aktera iz javnog i privatnog sektora.

Projekat “Youth4Air” se realizuje u okviru krovnog projekta „Škole za bolji kvalitet vazduha” koji  realizuje Unicef u Srbiji uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške. 

logo-obrazovanje

Kontaktiraj nas

Mite Topalovića, Pančevo

+38163305816

office@connecting.org.rs