Youth4Air

O projektu "Youth4Air 2.0"

U cilju daljeg usavršavanja i održivosti, projekat „Youth4Air” se nastavlja s istim entuzijazmom i predanim radom, proširujući uspešno postignute rezultate u skladu sa postavljenim ciljevima. Planiran da traje do jula 2024. godine, novi projekat pod imenom Podsticanje mladih da zajedno naprave razliku za vazduh koji udišemo“, ima za osnovni fokus suočavanje i prevazilaženje izazova koje sve ozbiljnija situacija u Srbiji donosi, sa posebnim naglaskom na posledice ubrzanih klimatskih promena i visoke zagađenosti vazduha.

Kroz angažovanje mladih, projekat ima za cilj podizanje svesti o problemima kvaliteta vazduha i podsticanje održivih promena u ponašanju, sa željom da se doprinese unapređenju životne sredine. Projekat realizuje organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting”  u partnerstvu sa UNICEF-om u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske.

Suština projekta ogleda se u promociji i negovanju ekološki odgovornog ponašanja, inspirisanju zelenih volonterskih akcija i sistemskom uređenju participacije mladih u procesima donošenja odluka, kroz pažljivo osmišljene aktivnosti:

  • Trening za Youth4Air2 vršnjaške edukatore
  • Youth4Air2.0  događaji i volonterske kampanje
  • Izgradnja i jačanje mreže volontera za zaštitu vazduha
  • Dijalog mladih sa privatnim i javnim sektorom kroz godišnji samit mladih

Primenjujući pristup zasnovan na pravima kroz sadržaj i rezultate projekta biće kreirana kontinuirano praćenje, unapređenje kapaciteta i angažovanja mladih širom Srbije. Odabir 30 mladih ambasadora i realizacija specifičnih aktivnosti za unapređenje kvaliteta vazduha imaju za cilj podizanje svesti zajednica i aktivnosti lokalnih donosilaca odluka, kao i smanjenje zagađenja vazduha i podršku održivosti. To će biti postignuto putem vršnjačkih radionica sa mladima i kampanja za društvenu promenu ponašanja. 

Projekat Youth4Air donosi novi prilagođeni UNICEF pristup u podsticanju osnaživanja mladih mladih kroz međusektorski pristup uključivanjem svih zainteresovanih strana, posebno 1.000 mladih osoba širom Srbije, 30 Youth4Air budućih klimatskih ambasadora, i mnogih drugih aktera.

logo-obrazovanje

Kontaktiraj nas

Mite Topalovića, Pančevo

+38163305816

office@connecting.org.rs