Javni poziv | Co-Menagement model u srednjim školama

Uzbuđeni smo što možemo najaviti inicijativu koja ima za cilj da razvije i donese inovirani metod donošenja odluka u srednjim školama širom Zapadnog Balkana. 

Ovaj projekat nastoji da pilotira co-management model koji podstiče usvajanje i primenu demokratskih principa u srednjim školama, povećavajući učešće učenika u procesima donošenja odluka. Inspirisan co-management modelom Saveta Evrope, naš projekat ima za cilj da premostiti jaz između učenika, nastavnika i administrativnog osoblja u školama, stvarajući inkluzivnije i participativno obrazovno okruženje.

Ovaj poziv otvoren je za srednje škole u Srbiji koje žele usvojiti inovativne pristupe u procesima donošenja odluka. Projekat će pilotirati co-management model u 2 odabrane srednje škole, s ciljem njegovog konačnog usvajanja i repliciranja u celom regionu.

Ko se može prijaviti:
Srednje škole (državne i privatne) iz cele zemlje. Škole koje su posvećene poboljšanju učešća učenika u donošenju odluka i voljne da implementiraju inovativne metode upravljanja.

Proces prijave:
Za učešće u ovom transformativnom projektu, zainteresovane srednje škole moraju:

 • Podneti obrazac za prijavu
 • Poslati pismo o zainteresovanosti, naglašavajući posvećenost vaše škole unapređenju demokratskog učešća i donošenja odluka među učenicima na mail connectingpa@gmail.com
 • Rok za prijave je: 15. april 2024. godine

Koje su aktivnosti za odabrane srednje škole:

 1. Nominovanje dva učenika/ce i 1 nastavnika/ce za učešće u regionalnoj razmeni u septembru 2024. godine u Severnoj Makedoniji;
 2. Organizovati proces konsultacija u školi za prikupljanje podataka o modelu co-managementa (oktobar 2024. godine);
 3. Uspostaviti co-management telo (novembar 2024. godine);
 4. Obezbediti uslove za normalno funkcionisanje co-management tela (decembar 2024-april 2025. godine).

Prednosti za škole koje učestvuju:

 • Unapređene komunikacijske veštine, zagovaranje, timski rad i demokratsko učešće učenika/ca;
 • Poboljšana i češća komunikacija između učenika, nastavnika i školske uprave;
 • Integracija modela co-managementa u formalno funkcionisanje škole;
 • Povećan interes i učešće u savetima srednjih škola;
 • Dugoročni razvoj demokratskih stavova i aktivnog građanstva među učenicima.

Ovo je jedinstvena prilika za napredne škole da vode put u demokratskoj reformi obrazovanja. Učešćem, škole ne samo da će unaprediti svoje vlastite prakse donošenja odluka, već će i doprineti regionalnom kretanju ka demokratskim i participativnijim obrazovnim sistemima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *